Тук стартирам едно "разстлано в широчина ръководство" за много на брой, кратко описани с основните им характеристики методи и средства, главно от сферата на природната медицина. С негова помощ ще е възможно бързо ориентиране в основното, без това да замества специализираната помощ, особено при сериозни случаи, когато са необходими много повече познания и опит за правилните избори и съчетания.
С развитието на този справочник се надявам да стане още по-ясно, че различните средства и методи само отчасти могат да се заместват, в повечето случаи има взаимно допълване, което е и основната аргументация за прилагането на комплексна и интегрална медицина.
За съжаление, все още са прекалено много източниците, които пропагандират като "панацеи" или с твърде широки показания определени изолирани приложения, които в най-добрия случай имат ограничен или временен ефект. Ако се вземат само малки фрагменти от моите собствени препоръки, също може някои да направят прибързани изводи, че щом препоръчвам "нещо за нещо", вероятно считам, че то ще е достатъчно за излекуването...
Отново подчертавам, че дори след като този сайт се разгърне напълно - и даже ако някой е запознат с всичките ми книги, статии и медийни изяви - това все още дава само обща представа за средствата и методите в дълбочина. Всеки може да избере дали да подходи повърхностно или задълбочено, но следва да се има предвид, че вторият път означава човек до голяма степен да посвети живота си на съответния предмет!