ОТ СПЕЦИАЛИСТИ


ОТ ПАЦИЕНТИ

ОТ ЧИТАТЕЛИ

Всяко желание за анонимност се уважава безпрекословно! Все пак, като споделите своя опит с методиката и конкретиката, към които насочвам в този сайт или с отделни нейни елементи (като напр. ползване на продукт и книга), вие ще допринесете за по-доброто следващо развитие на тази система за здраве и многостранни успехи в живота! Благодаря.

ВАШИЯТ ОТЗИВОТ СПЕЦИАЛИСТИ


Монографията на д-р Пашкулев "Древни и нови идеи във фитотерапията" е пръв опит у нас за комплексна оценка на разнообразните продукти от растителен произход. Книгата е ценен наръчник по фитотерапия за всеки лекар, като същевременно всеки български читател може да намери в нея отговори на много свои въпроси, касаещи народната медицина...
В книгата си "Природолечение" д-р Пашкулев го разглежда като част от цялостната и научнообоснована медицина, базирана предимно на естествените фактори и средства. Авторът съсредоточава вниманието си върху интегралния подход за поддържането и възстановяването на здравето в най-широкия му смисъл – физическо, умствено, духовно и социално. С приносен характер са някои от представените схеми. Указанията за първа помощ при различните описани патологии повишават практическата стойност на труда. Книгата е насочена към широка аудитория, описаните подходи и методи за стимулиране на здравето са прости и достъпни, лесно приложими в домашни условия. Особено важно е основното послание на автора – личното ни здраве е лична отговорност.
Д-р И. Янева, к.м.н., гл. експерт в отдел "Етномедицина" на Националния център по обществено здраве към МЗ


Д-р Димитър Пашкулев е един от най-добрите популяризатори на медицинско познание у нас, успешно интегриращ академичната наука с разнообразните природолечебни методи.


П
роф. д-р Чудомир Начев, кардиолог с много международни изяви, бивш председател на БМА, инициатор за проучване на балканската диета


"Древни и нови идеи във фитотерапията" е съвременно и синтезирано ръководство, което оптимално съчетава популярния с научния подход в областта на комплексната растителна медицина: диетология, фитотерапия, ароматотерапия, хомеопатия. Авторът описва оригинални комбинации от растителни продукти, включващи синергично действащи биологично активни вещества, използвани с успех в комплексното лечение на редица заболявания. Книгата съдържа изключително полезна информация, предназначена за широк кръг читатели.
Доц. д-р Ив. Ламбев, Катедра по фармакология, Меидицински факултет - София

Д-р Пашкулев се появи навреме, в период на криза в здравеопазването. Той е един от броящите се на пръсти съвременни лекари, прехвърлящи мост между традиционната и съвременната научна медицина. Успешно се справя с трудната задача за превъзпитаване на откъсналия се от традицията и славещ се в близкото минало с пословично здраве българин. Дай Боже повече такива колеги, с които ще върнем славата си на здрав народ!
Д-р А. Михайлов, хомеопат, фитотерапевт

Д-р Пашкулев според мен е човек, който може да допринесе много за по-доброто разбиране на здравето и болестта, типологията и интегралната
педагогика!
Проф. Кл. Бойчев, д.п.н.


Възхитен съм от интернет-сайтовете Ви! Информацията е многостранна, дизайнът - отличен. Всички специалисти и неспециалисти могат да намерят по нещо полезно за себе си. Същото важи и за книгите от вас или препоръчани от вас.
Д-р Б. Ш., Германия

Публикациите на д-р Пашкулев, известен специалист по комплексни природолечебни програми, са точно съобразени с изискванията на времето и на страната, в която живеем. "Природолечение-практическо ръководство" предлага разнообразни ценни напътствия в концентриран и прегледен вид. Книгата "Древни и нови идеи във фитотерапията" ще помогне на много хора да се излекуват.
Д-р Анна Драганова, д.м., интернист, ароматотерапевт

Ако ме питат дали пазнавам човек, посветил се на всестранно изучаване на лечебните растения, с чиста съвест бих посочил д-р Димитър Пашкулев... В книгата си "Древни и нови идеи във фитотерапията" той е успял да обобщи пракитчески най-важното за широк кръг от читатели, при това - със завиден популяризаторски талант.
Доц. П. Желев, Висш лесотехнически университет, София

Д-р Пашкулев се стреми да обхване различните природолечебни дисциплини в едно цяло и е един от най-истинските представители на холистичната медицина. Такъв е духът и на новата му книга. Натрупаният собствен и клиничен опит се превръща в полезна медицинска теория и за останалите.
Доц. д-р Ив. Топузов, д.м.


Написаното от д-р Пашкулев е съобразено и с научните данни, и с българските условия. От него всеки би могъл да извлече конкретна практическа полза.

Проф. д-р Т. Станкушева, диетолог, Клиника по метаболитни заболявания в София, от предговора към "Сила за живот-2"

Книгата на д-р Д. Пашкулев "Сила за живот-2" значително надхвърля едно приспособяване към българските условия на известната система за разделно хранене и в действителност представлява чудесно ръководство за здравословно хранене в съгласие с основните постановки на съвременната диетология. Въпреки някои спорни в науката за хранене постановки, авторът написал едно по-добро и лишено от крайности ръководство в сравнение с едноименната книга на сем. Дайъмънд.

Ст.н.с. д-р Д. Тодоров, к.м.н.

Книгата на Димитър Пашкулев "По чиста пътека" е за всички онези, чието Дете е зажадняло за приказен простор. Върнете се и тръгнете заедно с детските сърца по чистата пътека - възможно е с нейна помощ да надживеем всички изпитания и разочарования, като съхраним Детството и Любовта! Донка Маринова, Хасково - педагог

От години работим с д-р Пашкулев. Билковите му препарати "Ревулзофит", "Генерофит", "Релаксин", "Пресотонин", "Биостил 1 и 2" и др. показаха много добри резултати в комплексното лечение на функционални и органични нервни болести, проблеми с опорнодвигателния апарат, вътрешни болести и т.н.
Терапевтичен екип на природолечебен кабинет "Здравец", София

От 3 години включвам към системните процедури на клиентите си - масажи, мануална терапия, бани - и продуктите „Супермагнезий-1 и 2”. Изключително съм доволен от подобряване на резултатите при повечето хора. Най-вече, налице е силно намаляване на болките и схващанията, включително по време на самия масаж. Общите оплаквания като нервност, безсъние, сърцебиене и други, също намаляват по-бързо и често до пълно нормализиране. Считам, че магнезият е едно от най-ефективните и неоправдано подценявани средства едновременно за лекуване и за възстановяване силите на здравите хора.

Димо Бачев, София

Димитър е автор на чудесна поезия - с много енергия и дух, възвисяваща и силна. Красотата на Природата и Вътрешната Красота, разнообразието и актуалността на тематиката ми импонират особено много.
Пепи Симеонова, литератор от гр. Пазарджик

Имах постоянни болки в глезена след стари травми, всякакво външно и вътрешно лечение оставаше без резултат. След няколкоседмично лечение с "Фитоартрин" вече нямам оплаквания. препоръчвам навсякъде билковите продукти на д-р Пашкулев1 които оценявам и като специалист по лечебните растения.
Кр. А., София

Познавам от 25 години д-р Пашкулев и неговото умение да изучава детайлно медицинските дисциплини. Още от студентските си години той беше навлязъл във фитотерапията. А сега дъщеря ми чрез диета и мехлема "Генерофит" можа да елиминира псориатичните си обриви. При много свои пациенти с успех прилагам също препаратите "Ревулзофит", "Орексифит", "Релаксин", "Биостил-2" и др.
Д-р И. В., гр. Хасково

Изключително съм доволна от резултатите, получени при лечение с билковите продукти на д-р Д. Пашкулев. Релаксинът например помогна при вегетативна дистония и безсъние след оперирана щитовидна жлеза. Мехлемите "Герофит" и "Генерофит" дават видими резултати при широк спектър от оплаквания.

Д-р М. А., гр. София

Препаратите на д-р Пашкулев са забележителни с факта, че - без масирана реклама - търсенето им се повишава, главно вследствие на много добрия ефект от употребата им.
С. С., борса за природни продукти, гр. Варна

Аз съм невролог и препоръчвам препаратите по рецепта на д-р Пашкулев - "Релаксанал", "Пресотонин", "Биостил-2" и др. Убедих се, че най-честите проблеми с мозъчното кръвообращение и вегетативната нервна система могат да се подобрят по безопасен път и без да е задължително да се включват скъпи вносни медикаменти.

Д-р Н. В., гр. Варна


Ползваме препарата на "Веридия 21" "Биотанин" - както за предписване на пациентите ни при болести на венците и лигавицата на устната кухина, така и директно за туширане и дренажи. Резултатите са превъзходни!
Група стоматолози от гр. Пловдив

Съжалявам, че у нас не може да се намери толкова ефикасен и ценово достъпен мехлем "Календула".
А. Н., преподавателка по хомеопатия, Великобритания

Моите поздравления за постигнатата от Вас хармония между медицинска наука и действителността - това е толкова рядко явление. Сайтът Ви е чудесен, от всяка гледна точка - и като съдържание, и като изпълнение.

Й. Т., автор на известен сайт и книга по езотерична философия и медицина

За разлика от много други сегашни книги със стихове, "Същността на съдбата" е наистина поезия!

Р. Ралин

Курсът беше изчерпателен и добре проведен - научих за кратко време доста неща... Изнесеният материал е богат на полезни знания, а е и много интересен... Благодарни сме за всички занятия по фитотерапия и комплексно природолечение. Повечето от нас са медицински работници и осъзнаваме колко са ни липсвали тези познания...

Група курсисти от обучението, организирано от "Веридия" - д-р Д. Пашкулев и "Веда-Х" - д-р Коевска

Медитациите "интегрално изкуство" и "дезобуславяне" бяха най-добрите, които съм правила през годините.

С. М., йога инструктор, за преживяното по време на първия Антропорелогичен (М.И.Р.) семинар

Участвала съм в подобни инициативи, вкл. с представително международно участие. При моята твърде голяма взискателност, оценката ми за началото на Антропорелогичната работа е 6.

С. Е., холистичен терапевт и Ню Ейдж координатор, за втория М.И.Р.семинар

 

Ето това е един лекар , дошъл от бъдещето да ни лекува тук, в настоящето! Един холистичен медик с интегрални разбирания и много точно центрирана визия!

Орлин Баев, психолог


 

 


ОТ ПАЦИЕНТИ

Благодаря Ви за всичко,което направихте за мен! Все повече се чувствам нормален човек. Преди малко повече от месец, бях Ви писала за моето състояние,че страдам от дистония на вегетативната нервна система. Вие ми направихте природна програма и ми изпратихте нужните билки и продукти,които вече месец пия. Състоянието ми значително се подобри. Останаха ми няколко признака на безпокойство, доста по-слаби в сравнение преди програмата... За един месец имах 2 пъти сърцебиене, което си е рекорд - преди беше почти всеки ден. Главоболията намаляха доста - едва три пъти този месец (рекорд…) Страховете ми са доста по-малко,и почти не мисля за тях. Избягвам от тях,като упражнявам мое хоби. Капките на доктор Бах,ги вземам вече само 2 пъти на ден,сутрин и вечер. Преди имах по-често нужда от тях през деня,но от повече от две седмици,съм по-спокойна и уравновесена през деня.
С. А., София

Когато има някакъв проблем с човек от семейството ми, д-р Пашкулев е един от първите хора, от които търся специализирана помощ, въпреки че живея в провинцията.

Л., Търговище

С: "Аз съм майката на Е., за която най-напред потърсих от Вас помощ задочно. Получихме програмата и сме Ви много благодарни. Зад всичко, което сте написали, прозира толкова много загриженост и човечност, без дори да ни познавате лично. Изпратих билковите средства до дъщеря ми, която е в чужбина и съм убедена, че ще има положителни резултати".
Е (по-късно): "Нямам думи с които да изразя благодарността си към Вас. След три месеца, през които спазвах програмата и пих природните продукти (особено съм доволна от "Пресотонин"), се чувствам вече много по-добре.От паническото разстройство и депресията почти няма следа. (Отказах и цигарите.) По-енергична съм и в настроение, а не като преди отчаяна."

Е. и С. М., Казанлък (по повод на една интернет консултация)

Имах сериозно гъбично заболяване със засягане на ноктите. Въпреки 6-месечната комбинирана оперативна и медикаментозна (външно и вътрешно) терапия, струваща над 4000 лв., няколко месеца след нея оплакванията се възобновиха. Каква беше изненадата ми, когато след 2-месечна употреба на "Микодет", струващ близо хиляда пъти по-малко, подобрението беше по-голямо и трайно!
А. Н, София

Детето ми имаше полип в носа и благодарение на Вашите указания за лекуване с билки и други природни методи този проблем изчезна без операция. Благодаря ви!

Н.П., гр. Камено

От много години страдам от вегетативна дистония, която се усложни със започването на критическата възраст. Имах и хормонални нарушения с упорити отоци по краката. За разлика от ефекта на всички досега приложени многообразни терапии, за пръв път след едномесечно лечение с "Биостил - 1 и 2" сега има реално значително подобрение.
Т. Бл., Шипка

По време на прибиваването ми в Кувейт получих тежък тиреоидит с рязко повишение на стойностите на щитовидните хормони, висока температура и нервна криза. Според лекарите нямах начин да избегна операцията, но чрез комплексното лечение, препоръчано от д-р Пашкулев, след някоолко месеца бях вече по-добре. Сега, 2 години по-късно, се чувставм отлично във всяко едно отношение.
Т. М., София

Впечатлена сам от почти мигновеното положително въздействие на Вашата програма, особено на Супермагнезия и Баховите капки. Тъй като лечението е комплексно, не подценявам общата роля и на билките за черния дроб и растителните ензими. Дъщеря ми имаше екстремно силни бунтарски реакции и капризи. Детето се успокои много, вече ги няма писъците за налагане на нейната воля.

Относно Л.М., дете от София

Имах разширени капиляри на лицето, ползвах широк спектър от наши и вносни мехлеми, но резултат получих единствено от "магическото" средство "Герофит"...

И. Щ., Бургас


Страдах от розацея, неповлияла се от скъпи френски мехлеми. Благодарение на природолечебните напътствия на д-р Д. Пашкулев и мехлема му "Генерофит" състоянието ми трайно се стабилизира.
Л. Р., София

Много неща си изясних от книгите на д-р Пашкулев, но след посещението си при него разбрах кое от тях е най-важно за мен. Хранене, природни продукти, дишане - в продължение на 3 месеца се подобрих до неочаквана степен. Имам поавече сили и съм по-спокоен, сърцето и черният дроб не ми създават проблеми.
Ж. Д., Нова Загора

Управител съм на дрогерия - и наблюдавам добрите резултати, които получават моите клиенти от капките и мехлемите на д-р Пашкулев. Особено добър ефект имат жените в климактериума от препарата "Биостил-1", а от "Релаксин" според мен имат нужда и младите жени и мъже, тъй като стресът в днешно време ни подгонва още отрано".
Ц. Д., София

10 години страдах от необяснимо изтощение, събуждах се винаги уморена. Никакви лекари, лечители и скъпи препарати не можаха да ми помогнат. А достъпната програма, изготвена ми от д-р Димитър Пашкулев, направи това за броени седмици! Според мен е много важно да се работи за откриване на индивидуално ефикасните средства, както това се случи едва сега с мен - преди това препоръките се ограничаваха до набор от шаблонни предписания.
Й., Н., София

Управител съм на дрогерия и просто се изненадвам как без масирана реклама все повече хора търсят продуктите на "Веридия" - явно поради много добрите резултати от тяхната употреба.
С., С., Варна

Дълго бях измъчвана от невроза със страх и неувереност в себе си. След прилагане на диетични напътствия, билки, хомеопатия и указания за психорегулация, дадени ми от д-р Пашкулев, вече се чувствам пълноценен човек. Благодарна съм, че съществуват такива методи и специалисти!
Р. М., Пловдив

От младите си години боледувах от постоянна дразнеща кашлица, която не ми даваше да спя. Също - и лошо храносмилане, главоболие, синиут, смущения в уринирането. Понякога бях много отпаднал. Кашлицата обаче изчезна, а общото състояние се стабилизира след 2-3 месеца упорито природолечение под ръководството на д-р Пашкулев - чрез подходяща диета, периодични разтоварвания, капките "Респитонин", индивидуално преценени билкови чайове и хомеопатични средства.
Б. П., София

От няколко години прилагам с успех наставленията и препаратите на д-р Пашкулев, особено мехлемите "Ревулзофит", "Генерофит" и "Герофит". Препоръчвам ги и на мои близки при разнообразни проблеми: ставни болки, простуди, разширени вени и хемороиди. Резултатите са изненадващо добри. Благодарна съм на д-р Пашкулев и на всички други, които като него се опитват да ни обърнат към Природата.
К. Б., Велинград

Водещи лекари и лечители у нас не можаха да се справят с моите хемороиди и настояваха за операция. Изпълнявах в продължение на 3 седмици препоръчаните от Вас хранителен режим, вътрешно и външно билко- и ароматолечение, водни процедури и лечебна гимнастика. Невероятно е, но вече съм здрава!
M. G., Англия

Ползвах "Ревулзофит" срещу болки в гърба след пневмония и той наистина ми помогна. Също усетих облекчение от капките "Орексифит", които пих за подобряване на храносмилането при жлъчни проблеми.
П. С., София

През 1996/97 г. страдах от болки в гърлото и коленните стави, предполагаха артрит. След вътрешно лечение с билкови чаеве и капки и външно третиране с "Ревулзофит" болките изчезнаха без последващ рецидив.
В.Т., Германия

Много съм доволен от наставленията на д-р Пашкулев, неговите чайове, капки и мехлеми. Считах, че многократно лекуваните ми отпреди хронични оплаквания - фарингит, лошо храносмилане и бърза умора, няма да се повлияят, но въпреки това вече съм много по-добре. Г. Я., имигрант от Афганистан

Аз и моите роднини сме много доволни от употребата на мехлема "Ревулзофит" при шипове.
Зл. М., Пловдив


Боледувах продължително от гнойници, преминах през много операции, но без траен резултат. След комплексното лечение, проведено под ръководството на д-р Пашкулев, гнойта се изчисти напълно и трайно и общото ми състояние е далеч по-добро. Препоръчвам навсякъде правилното хранене и начин на живот като първо средство за борба с болестите.
П. К., София

След като в "Пирогов" установиха, че 11-годишния ми син има мегаколон - удължено дебело черво, за което се смята, че операцията е задължителна. Предприехме лечение чрез билки, масажи и диетичен режим при д-р Пашкулев. Стабилизира се дефекацията и вече не е необходима операция.
В. А., Перник

Средството "Ревулзофит" ми действа буквално за минути, когато го използвам за масажи на ставите, а и върху гърлото при простуди.
Ц. М., София

При първия сигнал за сезонна инфекция на децата ми се обаждаме на д-р Пашкулев. Чрез диета, оригинални билкови рецепти и прости домашни процедури, винаги успяваме да се разминем със "силните" лекарства.
Ю. Б., София

В продължение на много години бях алкохолик в тежка форма. Това ме доведе не само до лични и финансови проблеми, но и до нарушаване на съня, отслабване на имунната система и т.н. След многократни плодово-зеленчукови режими и ползване на билкови продукти по указанията на д-р Пашкулев, съчетани с моето решително откъсване от влияещото ми зле обкръжение, вече година и половина не съм се докосвал до чашката, а напоследък отказах и цигарите
М., Силистренско

Благодаря на д-р Пашкулев за точните терапевтични напътствия. Подобри се цялостното ми здраве, вече не получавам газове след нахранване. Дъщеря ми чрез диета, билки и хомеопатия се излекува от едно образувание на клепача, за което дори водещи западни специалисти препоръчваха загрозяваща операция.
Ф. П., емигрант в Канада

Ползвам вече 4 месеца Вашият препарат "Орексифит" и разбрах какво значи да не се чувствам притеснен, когато вечерям, каква е радостта от изчезващата болка. Благодаря на Бога, че Ви научи как да направите този препарат.
Хр. Г., Варна

Ползвах Вашият мехлем "Генерофит" и само за три дни получих подобрение от обрива, който лекувам от години. Изключително съм Ви благодарна.
Б. И., Бургас

Страдам от гонартроза, не можех да измина и 50 метра. След няколкоседмично ползване на "Фитоартрин" и "Ревулзофит" съм вече много по-добре и вървя с километри. Възхитена съм от полезните ви билкови продукти!
Т. Я., 61 г., с. Рогош, Пловдивско

Детето трудно се възстановяваше след пневмония. Постоянни зеленикави секрети от носа, голяма отпадналост, алергия. Случваха й се чести "изпускания" през нощта. Д-р Пашкулев й предписа диета, билков чай вътрешно и инхалации, "Респитонин", и "Аллакт" (за ръзстановяване на чревната флора след антибиотиците); общи и рефлекторни масажи с "Ревулзофит". Резултатът беше отличен. По-късно и други хора в къщи използваха "Респитонин" и "Ревулзофит" при простуди с много добър ефект.
Р. Ч., на 7 години и родителите му, София

Имам захарен диабет от втори тип. Налага ми се постоянно да следя нивата на захарта в кръвта и урината си, защото с тях шега не бива – на няколко пъти изпусках нещата, изпадайки в състояния на хипергликемия. Моя позната с диабет ми препоръча горещо продукта “Гликоравнин”, който самата тя приема от три месеца. С голяма доза скептичност реших да опитам и си го взех. Изненадата ми беше голяма, когато две седмици поред захарта ми се задържа в допустимата при диабет норма. Това не ми се беше случвало от години. Сега “Гликоравнин” е най-добрият ми приятел. В сравнение с преди се чувствам и общо много по-добре.
К.В., Монтана

Оплаквах се от хроничен бронхит, фарингит, ларингит и синуит, запек, хормонални проблеми… Мислех си, че не мога нито без лекарства, нито с тях (получих и медикаментозна алергия). Благодарение на природосъобразното хранене и билковите средства, препоръчани ми от д-р Пашкулев, успях решително да подобря състоянието си, както и паметта, и работоспособността си, като отказах напълно медикаментите. Благодаря Ви за чудесните книги и природни продукти, които могат да помогнат повече от всички прехвалени фармацевтични средства!
Г. К., София

След четиригодишно ползване на скъпи лекарства за болки в кръста, те отзвучаха само след 3 масажа с "Ревулзофит". Благодаря Ви!
Ст. П., Пловдив

Досега съм използвал две шишета "Респитонин". Започнах от есента на 2000 г. и досега не ме е хванал грип, докато всички у нас бяха болни по един или два пъти.
Г. Г., Добрич

Страдах от лошо храносмилане и безпокойство, треперех преди изпити, дори след солидна предварителна подготовка. Редица указания от д-р Пашкулев, включващи диета, упражнения, билкови и хомеопатични продукти, ми помогнаха за преодоляването на тези състояния.
П. М., София

Само след няколкодневно ползване на "Герофит" и "Биостил-2" получих подобрение на моите разширени вени. Такова подобрение не съм получавала от други продукти.
Ст. П., Варна

Опитах какво ли не, но Генерофитът се оказа най-добрата за моята проблемна кожа. Ефектът беше поразителен, благодаря!
Ц. Г., София


Искам да изкажа най-големи благодарности за Вашите мехлеми, капки и чайове. Имат невероятен ефект - рязко подобряване на изглеждащите доскоро безнадеждни хемороиди. Подобриха се и общо храносмилането и самочувствието ми.
С. С. , САЩ

Дълги години имах тежка екзема на ръцете, получена след поредица от житейски стресове. Дерматолозите ми даваха временно облекчаващи кремове, но ме предупреждаваха, че страданието ми е за цял живот. Д-р Пашкулев ме убеди да не вярвам на тази песимистична прогноза, въпреки че след ползване на стероиди и природните средства могат да имат забавен ефект. Все пак, след няколкомесечно лечение - чрез общ режим и начин на хранене, билкови и хомеопатични продукти и няколко форми на магнезия вътрешно и външно - обривите ми се изчистиха практически напълно и спрях да употребявам «Глобидерм». Общото ми състояние е отлично – вече не съм отпаднала, дори когато не пия кафе, смъкнах няколкото си излишни килограми, не получавам вече отоци, страховете ми се стопиха, като бях стабилна дори по време на абитуриентските събития, които организирах като родител... Вече година и половина това стабилизиране си остава. Благодаря на д-р Пашкулев, че помага на хората, чрез изградената си с толкова труд компетентност в природолечението!
Д.А., София

Преди повече от 10 г имах злокачествено заболяване, което по Божията воля и с помощта на д-р Пашкулев е отминало. Многократно през този период съм подобрявала също така храносмилателни, алергични и стресови състояния, с помощта на неговите препоръки за хранене, упражнения, билково и хомеопатично лечение. Благодаря!
Л.К., Видин

Искам да Ви благодаря за бързото подобрение, което постигнахме при мъжа ми.  Агресията му изчезна още при първите дни след започване на баховите есенции. Впоследствие оказаха въздействие и билките, минералите и начина на хранене и сега като цяло състоянието му е подобрено.
А.Ш., Свиленград

Имах значително наднормено тегло, тежест в чернодробната област, много циреи по тялото, повишена възбуда и вътрешно напрежение, спях лошо... Напоследък изпълнявам индивидуална природолечебна програма, назначена от Вас. Започнах да спя около 7 – 8 часа на денонощие и като се събудя се чувствам отпочинал. Баховата ми комбинация много сполучливо поддържа психоемоционалното ми равновесие. Възпаленията по кожата във основа на космите по гърба и корема значително намаляха. От гледна точка на килограмите съм изключително доволен, защото в рамките на тези два месеца откакто съблюдавам режима, за който ме посъветвахте, съм свалил 7-7.5 кг. Подобно нещо не ми се е случвало от десетина години, а съм опитвал какво ли не! През първите две седмици имах лек дискомфорт  в областта на черният дроб, за около 2 часа след като изпия билковите и минерални добавки. Сега се чувствам отлично, явно процесите на пречистване са напреднали... Благодаря Ви много, бъдете здрав!
Д.Б., Стара Загора

Не ме е пипвал грип от близо две години. Преди, всеки път, щом се зададеше епидемия, неминуемо лежах болна вкъщи по една седмица. Докато не попаднах на един български продукт, предназначен за подсилване на имунната система – “Имуноефект Антивирал”. Препоръча ми го мой познат. Купих го от аптеката веднага щом разбрах за наближаващия вирус. Грипът отмина, а аз бях все така здрава и със свежи сили. След няколко месеца обаче, забравила вече, имах глупостта една хладна привечер да излязла от къщи леко облечена, поради което си докарах ангина. Заедно с лекарствата започнах да пия и познатите капсули. За щастие болестта премина неусетно и леко. Оттогава “Имуноефект Антивирал” е мой неизменен спътник винаги, когато усетя, че организмът ми има нужда от допълнителна защита. Обикновено това ми се случва през пролетта или есента, но ето, че този месец също ми се наложи да го приемам – зимата се оказа доста мразовита, а вкъщи нямам парно отопление. Наскоро разбрах за задаващия се нов грипен вирус, но той не ме плаши. Спокойна съм за здравето си, защото имам една наистина сигурна защита.
В. Х.от гр. Шумен


От няколко години събирах двете граници на кръвното и се «справях» с кока-кола и шоколад. Влоших се, след като намушкаха сина ми с нож. Работата ми  е свързана с хора, които също ме натоварваха емоционално и често плачех, не понасях жегата и задушните помещения, спрях и да шофирам от страх да не ми се случи нещо. Опитвах без голям успех природни лечебни методи и медитация, но работих с тях самостоятелно, поради липса на такива клубове в нашето градче. Предписаха ми антидепресанта «Серопрам», но въпреки уверенията на психиатъра, че ще ме оправи за 2 месеца, после отново се влоших. Обаче след 2 месеца лечение по Вашата система, с указанията Ви за начин на живот, билкови продукти и Бахови капки, вече се чувствам отлично - все едно, че нищо не съм имала! Стряла съм отдавна лекарството. Благодаря Ви, че се отзовахте и помогнахте, макар и чрез интернет консултация!
Ф.А., Бургаско


В нашия град сме една доста голяма група от доволни пациенти на д-р Пашкулев и хора, които просто ползват отдавна неговите продукти при най-разнообразни остри и хронични проблеми със здравето.
Й.Н., Р.Г. и др., Асеновград

Лекувах се дълго и безрезултатно при академични и алтернативни светила от хроничен простатит. След двумесечно следване на програмата, съставена ми от Вас, резултатите са изключително добри – както по отношение на отзвучаване на болките и уринаторните смущения, така и на общото състояние и изследванията.
П. Д., Бургас


Преди 6 години бях диагностиран със злокачествен меланом – 3-ти към 4-ти стадий и опериран на две различни места по тялото. Тъй като химиотерапията не ми даваше гаранция за удължаване на живота над няколкото „статистически” месеца, при това плюс редица странични ефекти, аз я отказах. Преминах на природосъобразно хранене, провеждах психотерапевтични занимания по метода на д-р Саймънтън и редувах приема на различни билки, минерали и други природни продукти, под ръководството на д-р Пашкулев. Досега положението е стабилно, без открити огнища от болестта, при това потвърдено от 5-скенер и изследване на най-новите, показателни туморни маркери. Общото ми състояние също е превъзходно, силно са намалели ставните и други оплаквания, които съм имал. В контраст на това, един мой познат, който заболя от същата болест и по същото време, но само във 2-я й стадий, като премина през операцията, но без да прави нищо друго, досега вече си е отишъл...
С.Хр., София

Инвалид съм със сериозно увредени колена, имах и общи оплаквания. Откакто се храня по „Сила за живот-2”, правя лечебна физкултура и прилагам вътрешно и външно природни продукти по рецепти на д-р Пашкулев, съм значително по-добре със ставните оплаквания, а по отношение на нервите и вътрешните органи съм вече съвсем добре, чувствам се като „новородено бебе”...
Г.Г. София

Не знам по каква причина, но без да съм имал по-рано обриви, получих екзема на дланите със силно нацепване, до кръв. Ходих при дерматолог, според който това е доживотно заболяване. Д-р Пашкулев обаче ме посъветва да опитам с редуване на интрадермален магнезий и "Генерофит", като ми даде и няколко общи указания. За няколко седмици проблемът изчезна и вече повече от година не се е появявал отново!
Л.П., София

Бях с усложнени хемороиди, с кръв и  гной и съмнения за нещо по-лошо, но 2 месеца след ползване на "Биостил-2" и "Герофит" съм съвсем добре. Моя позната същевременно беше с упорито високо кръвно от години, под 100 не й е спадала долната граница, ала още преди довършване на първата опаковка Супермагнезий кръвното се й се нормализира, като долната граница е 70. Спря хапчетата и общо има повече енергия, спи по-добре и т.н. Благодарим за помощта - по безвреден начин и с ниски разходи, в това проблематично време!
А. и И.Б., Асеновград

Здравейте, преди малко повече от месец, бях Ви писала за моето състояние,че страдам от дистония на вегетативната нервна система. Вие ми направихте цялостна природна програма и ми препоръчахте нужните билки и продукти, които вече месец приемам. Състоянието ми значително се подобри. Останаха ми няколко признака на безпокойство, доста по-слаби в сравнение преди... За един месец имах два пъти сърцебиене, което си е рекорд - преди беше почти всеки ден. Главоболията намаляха доста, случиха ми се едва три пъти този месец (рекорд…) Страховете ми са доста по-малко и почти не мисля за тях. Избягвам от тях, като упражнявам мое хоби, което заема вниманието ми. Капките на д-р Бах - вземам ги вече само 2 пъти на ден, сутрин и вечер. Преди имах по-често нужда от тях и през деня, но от повече от две седмици, съм категорично по-спокойна и уравновесена... Благодаря Ви за всичко, което направихте за мен! Все повече се чувствам нормален човек. С уважение...
С. А., из интернет кореспонденцията

Имам хронично заболяване с обездвижване и лесно инфектиране. Изглежда, че затова по едно време получих остър тромбофлебит, с отичане на крака и силни болки. Нямах и средства, нито осигуровки за болнично лечение. Д-р Пашкулев ми каза да продължавам да търся начин за специализирана намеса, но да не пропилявам нито един ден повече, докато само като чакам да се намери решение. Той ми препоръча природосъобразно хранене, плюс няколко природни специалитета: "Вениперфект", "Герофит" и един индивидуално съчетан продукт с хомеопатични, Бахови и Шуслерови капки.   Каква беше моята и на околните ми хора изненада, когато болките намаляха още на втория ден, а седмица по-късно от отока и изобщо от заболяването нямаше и следа! Благодаря сърдечно!
А.А., София

След поредици от неприятни битови проблеми и служебни натоварвания, започнах да получавам панически пристъпи, с които не можех сама да се
справя. Много сериозно те влияеха негативно на задълженията ми. Случайно,търсейки споделени опити и мнения, попаднах на статия за д-р
Пашкулев. "Релаксанал", "Респитонин", магнезий, комбинирани капки на д-р Бах с  хомеопатични продукти - всички те ме направиха отново пълноценен и уверен човек. Всички в семейството ми при първи неразположения се консултираме с д-рПашкулев. Дори ревнивото ми и отмъстително, но обичливо куче се повлия от изпитите капки,приготвени от доктора. Благодаря Ви!
Т. С., София
ОТ ЧИТАТЕЛИ

Във века на научните постижения и ежедневните стресове, книгите и билковите продукти на д-р Димитър Пашкулев убедително застанаха срещу болестите. Все повече ги препоръчват лекари, търсят ги и пациенти, заради тяхното уникално въздействие.
А. Дж., Варна


Монографията на д-р Д. Пашкулев "Древни и нови идеи във фитотерапията" е едно забележително постижение - както като съдържание, така и като организация на поднесената информация.
Б. К., ст.н. с., София

М.И.Р - Методи за Интегрална Реализиция - е чудесна идея... да се даде възможност на човека да функционира пълнокръвно и съзнателно на всички нива, включително познавайки Божествената си природа!
М. П., Швейцария

Пенсионерка съм, бях инвалидизирана вследствие на артрит, астма, язва и други тежки болести. Само благодарение на книгите от д-р Димитър Пашкулев успях да стабилизирам здравето си, така че сега и аз самата пропагандирам правилното хранене и природните методи за лекуване и профилактика. Д. Хр., гр. Карнобат

За човек, който има друга професия и рядко общува с поетичните кръгове, поезията на автора е изненадващо хубава. Й. М., писателка от Пловдив

Вашата страница е цяло откритие в Мрежата! Пожелавам Ви успех в дейността - все повече хора да радвате и да им помагате! Из Интернет-кореспонденцията, писмо от Пловдив

Много се радвам, че успявате в България през тези трудни времена. В момента чета ваша книга, харесва ми умерения и мъдър стил в нея, без крайностите, които често се забелязват на други места. Чрез книгите си и страницата си в интернет, Вие помагате на хората да си спомнят за скритата в самите тях мъдрост.
Специалист по йоготерапия, из електронната поща от чужбина

Всички здравни книги на д-р Пашкулев ми помогнаха повече, отколкото многото други, четени досега (а аз съм в напреднала вече възраст); а „Проект Антропорелогия” (М.И.Р.) сочи съвсем уникален подход – ако се приеме масово, той би бил като спасителен пояс за съвременните хора.
Д. Сл., София

Много, много, много благодаря за информацията, предоставяте и която която е изключително важна за мен! Радвам се, че се запознах с Вас - човек с голямо сърце и с много знания!
М.Р., Сливен

Отворен, сърдечен, всераздаващо споделящ знанията и труда си! Митко, за моето семейство си лекарят-учен-Човек ! Благодарим, че те има!
Н.Д., София - из отзивите във "Фейсбук"

Отдавна се каня да похваля билковите продукти на д-р Пашкулев. Много доволна останах от успокояващата му смес, която преди 5-6 години ми помогна изключително много в борбата с безсънието и кошмарите. За първи път усетих на собствен гръб, че билките наистина действат и то благодарение на д-р Пашкулев. Неговите билкови продукти действат при простудни заболявания, безсъние, отпадналост и др. -
Из блога на www.kukuriak.com