Статии

Настоящите публикации са част от един мащабен проект за тази страница. Той цели постъпателно публикуване на стотици статии - предимно медицински, но и на различни други теми, свързани с изявите ми в излезли и не още отпечатани книги, в периодичния печат, електронните медии и интернет пространството. Повечето материали са с еднолично авторство, но на места има участие и на други специалисти и/или на журналисти. Някои материали ще бъдат публикувани първо или единствено тук. Коректността изисква при цитати или позоваване на някой от материалите да се посочва неговият източник, т.е. www.dpashkulev.info.