Към тази категория спадат повечето хомеопатични средства, баховите и следбаховите растителни цветни есенции, минералните есенции и клетъчните соли на д-р Шуслер. Те ще бъдат обособени тук в единен списък; дотогава специално за средствата на д-р Бах може да прочетете накратко тук, а за постбаховите и шуслеровите средства - тук.