Вечерен, способстващ нормалното отпускане. Подкрепя естествената нервно-психичната регулация и добрия сън. Способства за нормалната сърдечна дейност; поддържа функционалните нива на кръвното налягане, а също така и двигателните и терморегулиращи механизми. Подпомага организма на жената по време на преходните хормонални периоди.