ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ "ЗДРАВНИЦА". Голям и значително напреднал в реализирането си проект за представяне на широк спектър от природосъобразни методи на лечение, възстановяване и усъвършестване. Включват се подробни сведение за многочислени полезни храни, добавки, природна козметика и т.н.
Сътрудничеството ни с този модерен онлайн форум започна още преди стартирането му и включва съветване по общи въпроси, препоръки за представянето на стойностни природни продукти, както и конкретно предоставяне на статии с разяснително съдържание.
Detect language » Bulgarian