Списание "Медицина и спорт". От 2005 г. фирма „Уни-ММ” ООД издава списание “Медицина и спорт” с амбицията то да бъде на високо професионално ниво както по отношение стойността на научните публикации, така и по качеството на отпечатването. Третират се основно проблеми на спортната ортопедия и травматологията, рехабилитацията, спортната кардиология, физиологията, допинг проблеми, както и медицинските аспекти на тренировъчно-състезателния процес. Широк кръг от най-титулувани специалисти (наши и чуждестранни) са наши сътрудници, като с всеки брой разширяваме кръга на темите и авторите. Списанието е предназначено основно за лекари и треньори на национални и клубни отбори по всички спортове, както и за високо квалифицирани специалисти и общопрактикуващи лекари. То представлява интерес и за студентите по медицина и кинезитерапия.
Разпространението се осъществява чрез Министерството на младежта и спорта, Българския футболен съюз, както и на научни конференции и симпозиуми, третиращи тематиката.
Сътрудничеството ни със списанието - и по-конкретно с главния редактор д-р Мишо Илиев и управителката м.с. Мария Велчева - е от няколко години, главно чрез редица мои публикувани статии за природосъобразните методи за лечение и възстановяване на спортистите.

София, бул. "Евлоги Георгиев" N 38; Национален стадион “Васил Левски” , сектор „Б”, офис 05; тел./факс: 02/ 9300 733; www.med-sport.net
Detect language » Bulgarian