Плодотворно издателство, ориентирано предимно към всекидневно полезни теми, като здраве, взаимоотношения, кулинария и др. Преобладават немного обемистите, финансово достъпни издания. Широко се разпространяват по различни механизми, вкл. чрез интернет. Сътрудничеството ни е отдавна и включва разнообразни форми - издаване на авторски и съавторски книги, редакции, рецензии, намиране на други сътрудници и т.н.

София, книжна борса "Искър", тел. (02) 943 43 40;
www.homo-futurus.com
Detect language » Bulgarian