Холистичен център и издателство "Анхира". С широка дейност от години - книгоиздателска (главно по отношение на природната медицина), дистрибуция на хранителни добавки (особено на водораслова основа), бизнес планиране (уелнес индустрия), здравни и астроклубове и др.
С "Анхира" сме имали пресечни точки още преди години, след което последва период на самостоятелно развитие с различни акценти, но все по направление на природосъобразното поддържане и възстановяване на здравето. Последните години участвам в редактирането и рецензирането на важни преводни заглавия относно различни натуропатични методи и заболявания, при които те се прилагат.

София, тел. (02) 8629249, 0887 101483 и 888 540442; www.anhira.com
Detect language » Bulgarian