Димитрина Спасова. Интересува се от превръщането на този свят в по-добро място за живот. Преподава методи за постигане на Добруване, Благоденствие, Просперитет - като стил на живот чрез Учението на учителите Абрахам, йога и аюрведа и системата за себелечение с цветята на д-р Бах, в студиото си в София – "Гаятри йога студио". Издава книги в посока личностно израстване, които  вдъхновяват и обучават как  съзнателно да творим живота си  – издателство „Сребърно звънче”. Прави индивидуални холистични консултации за хора, организира йога ваканции, лични консултации за хора, които искат да променят живота си.
Сътрудничим си по различни механизми относно природните продукти, книгите, статиите и сайта на М.И.Р.

София, тел. (02) 8730277, 0885 21 93 25; www.GayatriYogaStudio.net; www.Srebarnozvanche.bg; www.Practical-spirituality.info
Detect language » Bulgarian