Национален аптечен склад "Стинг". СТИНГ АД е основана през 1992 г. като фирма за търговия на едро с български лекарствени продукти.
Оттогава фирмата непрекъснато се развива по посока разширяване и подобряване на качеството на предлаганите услуги, разширяване на номеклатурата и увеличаване обема на продажбите. Понастоящем СТИНГ АД е един от водещите търговци на едро и вносители на лекарствени продукти в България.
Компанията разполага с 5 складови бази – в София, Пловдив, Варна, Бургас и Разград, позволяващи покритие в национален мащаб и отговарящи на критериите за Добра Дистрибуторска Практика и международните стандарти за оптимизиране на снабдяването с лекарствени продукти. Успехът на СТИНГ АД се дължи и на коректните партньорски отношения с фирмите-производители.
Сътрудничеството с "Веридия 21" се засилва през последните години, като "Стинг" дистрибутира по-важните продукти, които са изготвяни от "Веридия 21" по мои рецепти.

София бул. Асен Йорданов; безплатен телефон: 080011 511; тел. (02) 97031; Факс: 029703301; www.stingpharma.com
Detect language » Bulgarian