Организмът на съвременните хора е претоварен с разнообразни отрови – резултат от преяждане и неправилно хранене, общо замърсяване на околната среда и нарочно прибавяни в продуктите химически вещества, злоупотреба с лекарства и битови наркотици като алкохол, тютюн и кофеин и др. Негативните стресове също нарушават телесната биохимия и водят, от една страна, до образуване на токсини, а от друга – до дефицит на важни витамини и минерали.
Вековната мъдрост на източните и западни природолечебни школи е удостоверила голямата лечебно-профилактична стойност на различните разтоварващи режими – от християнския пост и плодово-соковите диети до „нулевия” воден ден. Но много хора трудно понасят пълния глад и нямат търпение да провеждат сложната система от кратки и продължителни пости. Отличен съвременен вариант за  пречистване на организма и регулиране на телесното тегло е разтоварващата диета с натурален дървесен сироп „МАДАЛ БАЛ”. Въздържането от концентрирани обичайни храни се понася възможно най-леко, поради засищащия и ободряващия ефект от напитката. Сиропът е без захар, съдържа естествени въглехидрати, аминокиселини, витамини и минерални соли. Лимоновият сок е известно прочистващо средство, което помага за редуциране на наднорменото тегло и за прочистване на жлъчно-чернодробната и пикочоотделителната системи. Лютият червен пипер е традиционно средство за ускоряване обмяната (има и стоплящ ефект, предотвратяващ честото оплакване за мръзнене по време на разтоварването). Той също така прочиства дихателните органи от застояли секреции. (При необходимост може да се замени с довйна доза джинджифил.)
В приложената брошура на "Биона" са дадени различни, индивидуално оптимизирани  версии на програмата, включващи и наставления за природосъобразен живот.

КОЙ Е НАЙ-ЗДРАВОСЛОВНИЯТ  ПОДСЛАДИТЕЛ?

Подсладител/харак-теристики

Натурал-ност

Благоприя- тен ефект върху здравето

Неблагопри-ятни въз-действия

Вкус

РАФИНИРАНА ЗАХАР

не, няма витамини и минер-али

не

многобройни: върху обмя-на, нерви, зъби, кости, храносмилане и др.

„хими-чески” сладък

КАФЯВА ЗАХАР

частична

само в ниски дози, иначе:

нарушава регулацията на кръвната захар

сладък, с ароматен привкус

ГЛИКОЗА

частична, няма ви-тамини и минерали

само в ниски дози, иначе:

нарушава регулацията на кръвната захар

намалена сладост при същите калории

ФРУКТОЗА, СОРБИТ

частично, няма ви-тамини и минерали

само в ниски дози, иначе:

натоварва обмяната, води до разстройство и др.

значител-на, но еднокомпонентна сладост

АСПАРТАМ

не, синте-тичен продукт

не

зачестяващи реакции на непоноси-мост, пре-дизвиква глад

голяма „химиче-ска” сладост

ЗАХАРИН И ЦИКЛАМАТИ

не, синте-тични продукти

не

обменни нарушения, предполага се и канцерогенно действие

голяма „химиче-ска” сладост

СЛАДЪК КОРЕН

да, но съдържа и силно дей-стващи съставки

само в ниски дози, иначе:

води до отоци с повишаване на кръвното налягане

естествена сладост с горчиво-стипчив привкус

ПЧЕЛЕН МЕД

да, но полезни биосъста-вки има само в чистия продукт

същата забележка

зачестяват фалшифика-циите, а някои хора са алергични и към най-чистия мед

естествена сладост с различен (според вида) привкус

КОМБИНИРАН ДЪРВЕСЕН СИРОП ПО Д-Р К. БЕЙЕР

да, високо съдър-жание на витамини и мине-рали

да, многостранен: подобрява обмяната и изчистването от отрови

няма

естестве-на умере-на сла-дост, с особено приятен аромат

Опитайте продуктът натурален дървесен сироп от 5 индийски палми и кленов сироп без захар и ефикасната програма с подмладяваща напитка - за пречистване на организма и нормализиране на телесното тегло!

Detect language » Bulgarian