ОТЗИВИ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ:

В тази книга д-р Пашкулев разглежда природолечението като част от цялостната и научнообоснована медицина, базирана предимно на естествените фактори и средства. Авторът съсредоточава вниманието си върху интегралния подход за поддържането и възстановяването на здравето в най-широкия му смисъл – физическо, умствено, духовно и социално. С приносен характер са някои от представените схеми. Указанията за първа помощ при различните описани патологии повишават практическата стойност на труда. Книгата е насочена към широка аудитория, описаните подходи и методи за стимулиране на здравето са прости и достъпни, лесно приложими в домашни условия. Особено важно е основното послание на автора – личното ни здраве е лична отговорност.
Доц. д-р И. Янева-Балабанска, д.м.


Енциклопедичните познания на автора далеч надхвърлят рамките на традиционните медицински науки. Съчетанието между натрупания дългогодишен и широк практически опит в работата му с пациенти и прилагането на интегралния подход в природната медицина му е позволило да създаде един наистина
стойностен справочник с изключително полезна информация за всекиго. За хората, които се стремят да постигнат не само добро здраве, но и личностно и духовно израстване, тази книга съдържа
особено ценни идейни насоки и непосредствено приложими практики.
д-р Владимир Шишков, специалист по диетология, хомеопатия и интегративна медицина


Изключително съдържателна, книгата на д-р Пашкулев „Природолечение – практическо ръководство“ разглежда човешкото здраве като холистична система с нейните многообразни аспекти – духовни, психични, афективни, поведенчески, социални. За разлика от ориентирания към симптомите, частичен и „на парче“ подход на конвенционалната медицина, цялостната визия, споделяна от автора, се опира на идеята за огромния потенциал на човешката душевност. Отчита се взаимовръзката между възприемането на реалността, мислите и емоциите на човека като определяща неговото здравословно състояние. Четенето на тази книга е своеобразно вглеждане в самия себе си, във вътрешния потенциал за пълноценен и здравословен живот – живот, изпълнен със здраве и благоденствие!
Орлин Баев, психотерапевт


Книгата на д-р Пашкулев запознава читателя с някои от съвременните методи на алтернативната медицина. В нея специално е отделено място на акупресурата, която в последните години доби голяма популярност в целия свят. Посочени са някои от популярните схеми за масажиране на акупунктурните точки, които всеки може да прилага при домашни условия. Авторът правилно ни насочва върху факта, че лечението изисква цялостен (интегрален) подход, който да съчетае няколко безлекарствени методи. Преди всичко обаче важни са точно поставената от специалист клинична диагноза и правилно осмисляне на неговите насоки за лечение и превенция.
д-р Емил Илиев, председател на Българското дружество по традиционна китайска медицина