Рецензия-предговор към книгата "Ензимите - срещу стареенето, бръчките, целулита и лошото храносмилане"

Едно от най-удивителните съвършенства на живия организъм е способността му при невисока телесна температура да извършва бързо реакции, които извън него са възможни със стотици пъти по-малка скорост или изобщо стават възможни при далеч по-високи температури. Според нарастващия брой научни изследвания през последните стотина години, главните „виновници” за този факт са определен клас белтъчни органични съединения, наименовани най-общо като „ензими”.

На физиолозите и медиците отдавна е известно, че без храносмилателни ензими повечето от продуктите, които приемаме, просто няма да бъдат оползотворени от нашето тяло; както и че без метаболитните ензими са изобщо невъзможни базови функции на организма от рода на дишане, кръвообращение, отделяне и провеждане на нервните импулси. А в нашето меню като правило даже суровите растителни храни са с намалена виталност по отношение съдържанието на ензими. Защо ли – ами защото те по правило не са прясно откъснати от корена, а са повече или по-малко престояли, преди да достигнат до нашата трапеза. При това са малко хората, които приемат поне 50% от храната си в суров вид, което е осреднена цифра от различните съвременни научни препоръки. Храненето силно преобладаващо с топлинно обработена храна предявява непосилно големи изискванията към продукцията на храносмилателни ензими и затова никак не е чудно, че много заболявания на тази именно система и косвено – намалената жизнена устойчивост на целия организъм – се ширят като масови явления в съвременната цивилизация. Един от възможните изходи е редом с коригиране на диетата да се приемат добавки от храносмилателни и други ензими, коензими и други подобряващи клетъчните функции хранителни добавки.

Предлаганата книга на издателство „Хомо футурус” е достъпен за широката читателска аудитория прагматичен справочник за ензимите във връзка с човешкото здраве. В нея накратко са разгледани всички важни въпроси по тази тематика: същност и видове ензими и коензими, техните функции в организма и признаците на недостиг, източниците за снабдяване с тях и правилните начините за съхранението им в хранителните продукти. Любопитни разработки са също така връзката на стареенето с ензимния недоимък и приложението на някои видове ензими в козметологията.

Предвид на относителното подценяване у нас на важната роля на ензимите и тяхното конкретно практическо приложение, считам, че тази книга е особено актуална за най-широк кръг от специалисти и неспециалисти, с оглед стимулиране на още по-задълбочените интереси и реализации в тази област.
Detect language » Bulgarian