Предговор-рецензия към книгата "Цялостно изцеление" на изд. "Дилок"

Сред многото частично полезни, но и със сериозни пропуски в други отношения книги за лечебното изкуство, трудът на Джуди Джака е едно от редките изключения. Балансираният й подход се стреми да отдаде дължимото на всеки от основните предпазно-лечебни природосъобразни методи – хранене, билкови и минерални добавки, хомеопатия, цветолечение, физикални методи, енергийна, психосоматична и духовна медицина... За разлика от обещаващите бързи и лесни чудеса автори, тя честно признава също и необходимостта, освен от многопланова компетентност, още и от индивидуално разбиране на проблематиката, както и често пъти - от значително отделяне на време, от постоянство.

Прави впечатление отчитането на често пренебрегваните, но важни за цялостното качество на живота фактори, като професия и творчество, отношения, биофизични и химични фактори на околната среда. Приведените примери илюстрират както комплексността на назначенията, така и свързаността на отделните оплаквания в единна проблематика на личността, която се разрешава в пакет, когато са повлияни основните причини за възникването й.

Разбира се, други автори и практици в областта на комплексните природни психофизически терапии могат да предложат промени в препоръчаните акценти; при някои диетата ще бъде малко по-различна, при други схемите на хомеопатично и цветово въздействие няма да са точно същите, трети ще счетат за по-целесъобразни различаващи се методи и техники за психорегулация. Считам обаче, че всеки добросъвестен специалист, работил много години в споменатите области, ще се съгласи с основните тези на авторката: необходимо е цялостно обхващане на човешката същност и внимателно съобразяване с отделните й специфични прояви; максимално разбиране и трайни промени в начина на живот, без крайности и фанатизми...

Защото никой няма монопол над истината за здравето и духовното развитие и е крайно време методите и средствата по този път да бъдат широко, откровено и компетентно обсъждани. Именно това – и то в огромна степен - е постигнато в тази прекрасна книга. Достъпният й стил я прави полезна не само за специалисти, но и за широкия кръг интересуващи се читатели и аз определено я препоръчвам на всички.
Detect language » Bulgarian