Д-р Димитър Пашкулев, предговор към книгата на основателя на Британския колеж по интегративна медицина - д-р Марк Аткинсън "Холистични тайни за жени"

Живеем в един вълнуващ период, период на широкомащабен преход в човешкия начин на живот и мислене. Никога по-рано (в обозримата история на човечеството) не е имало толкова много възможни пътища, по които можем да продължим - както и толкова различни мнения по това, кой от тях е най-добре да предпочетем. Разликите между поколенията стават все по-значителни; това прави по-трудно асимилирането на позитивния опит от страна на по-младите, ала те също така по-лесно се откъсват от отживелите концепции и шаблони на поведение. Така че в особено важните области, от които на предни позиции би следвало да стои науката за здравето и болестите (в най-общ смисъл), особено важно е да се приложат и двете неща: разумна приемственост, плюс разкрепостено новаторство!

И ето, че пред нас е книгата на един прекрасен лекар, който още от младите си години е тръгнал по този път и е постигнал вече немалко. Д-р Марк Аткинсън е специалист със завидно количество знания и успешен опит, който подчертава, отново и отново: здравето е достатъчно важно нещо, за да не се подхожда едностранчиво към него. Интегративната (интегралната) медицина съчетава всичко необходимо от конвенционалната (академичната) наука и една обширна, доказала се в практиката есенция от неконвенционалните (алтернативни, допълващи) системи.

Именно това е крайно необходимият подход в нашето съвремие, в което все още повечето хора не вземат предпазни мерки за здравето си чрез природосъобразен начин на живот. Когато те се разболеят, отново се лекуват само чрез лекарства, операции, облъчвания и други външни средства; така причините, които са ги завели при лекаря, не биват отстранени. Повторното им влошаване е почти неминуемо, макар и в индивидуално различен срок след болничните или амбулаторни интервенции. Въпреки това, повечето от тях си остават без съществени промени на своите всекидневни навици, като хранене, движение, физическа и душевна хигиена. И те все още са равнодушни към вековно апробирани методи - като фитотерапия, ароматотерапия, рефлексотерапия, източна гимнастика и медитация; не познават и реалните възможности на съвременните техни развития – науките за хранителните добавки, екологосъобразните напътствия, техниката за лична емоционална свобода и действените методи за оптимизиране на взаимоотношенията...

От друга страна, нараства броят на интересуващите се от природна медицина, но те често надценяват било нея, било своите възможности да я оползотворят в оптимална степен. Така, макар да постигат известни резултати в едни отношения, в други те пропускат да включат навреме редица утвърдени съвременни методи за диагностика и лекуване; това е особено значим пропуск, ако се касае за сериозни заболявания. В тази книга е налице един добре премерен баланс между плюсовете на различните полезни за здравето на тялото и ума подходи, като същевременно е разяснено как да се избегнат минусите, породени от тяхното неуместно, ненавременно или неточно прилагане.

Както и в много други обществени движения през последно време, ролята на активен генератор за позитивната мащабна промяна и тук играят основно жените. Защото те са специалистки по „нежните революции”, а светът вече се отвръща от насилствените и административно наложени линии на развитие. Затова и авторът, и много други лекари (включително и аз) забелязваме тази тенденция и се стремим да я подпомагаме. В този смисъл, „Холистични здравни тайни за жени” е един изключително актуален труд – както за самите жени, търсещи най-доброто за себе си, за своите близки и за обществото, така и за специалистите, които са техни здравни и/или психологични консултанти.

Д-р Аткинсън умее да представя обширните си знания по разбираем за масовия читател начин и същевременно прецизно отделя важното от не толкова същественото. Независимо дали се отнася за общите принципи и методи на интегративната медицина, за специфично женските проблеми (като менструални и менопаузални неуредици, миоми, безплодие и др.), или пък за заболявания, от които страдат и двата пола (сърдечно съдови, храносмилателни и депресивни нарушения, синдроми на хронична умора, съзависимост и т.н.) – обясненията и препоръките са добре систематизирани, стегнато изложени и лесно оползотворяеми.

Пожелавам възможно най-големия заслужен успех – на автора, на българското издателство и на всички хора, които ще изберат системно да ползват това забележително ръководство за здраве и душевна хармония!