Предговор-рецензия към книгата "Лечение с храни и хранителни добавки", издадена от ИК "Кибеа" през 2002 г.

Само допреди 15-20 години изглеждаше, че миналото столетие ще утвърди господството на синтетичните медикаменти като избор на цивилизацията за борба със заболяванията. Но бързо растящите проценти на неповлияване и странични ефекти принуждиха все повече специалисти и обикновени хора да търсят други пътища. Не толкова оригинални като новосинтезираните, но може би - много по-верни. Оказа се, че е трудно да изобретим нещо по-добро от това, което вече е сътворила Природата – под формата на хилядите ценни за човека съставки в разнообразните храни, билки и минерали.

През последните 2-3 десетилетия темпът на развитие на науката за храненето и хранителните добавки е много по-висок, отколкото повечето форми на изследователска дейност и бизнес предприемчивост. Все повече са страните в световен мащаб, където във всички по-големи градове има диетични магазини и дрогерии, предлагат се стотици книги и се откриват интернет страници, посветени изцяло или частично на тези въпроси. Все пак, трябва да признаем, че повечето от тези данни са непълни, разпокъсани и често противоречащи си. В някои източници се разчита все още на стария набор от витамини и минерали, без да се споменават удивителните разкрития в областта на микроелементите, антиоксидантите и фитохимикалите, аминокиселините, ензимите и другите нови хранителни и билкови добавки. Другаде пък се подценява значението на комплексния подход, който е един от големите плюсове на това ръководство – в него се настоява цялостният баланс да се поддържа както вътре в рамките на диетологията, така и чрез съчетаването й с други природосъобразни методи, указания за възможностите на които има на различни места и по-систематизирано - в последната глава.

Тази книга идва навреме, за да отговори на нуждата от по-обстойни познания в области като: общи принципи на правилното хранене и природосъобразния начин на живот, изчерпателен списък на всички хранителни съставки, за които на този етап се счита, че заслужават внимание, техните дозировки и форми на приемане, съчетаването помежду им и евентуалните им противопоказания. По-голямата част от препоръчваните тук добавки вече са на българския пазар, особено в столицата и окръжните градове. Други важни продукти предстои да навлизат в близкото бъдеще. Между тях си струва да отбележим онези витамини и минерали, които досега се синтезираха, но вече са изнамерени технологии, по които се извличат в най-пълноценната си форма от растения. Друго направление е опитът да се подражава на Природата чрез хелиране на минералите – свързването им с органични носители, което подобрява тяхната усвояемост и практически елиминира нежеланите странични въздействия.

Във всички случаи следва да се има предвид, че дозировките, които на места изглеждат твърде високи, се отнасят предимно за тези оптимизирани продукти. Актуални са предупрежденията да не се прекалява с количествата, когато се касае за препарати със съмнително качество или с преобладаващи синтетични съставки, както и да не се разчита главно на добавки, ако хранителният режим не е правилно балансиран. Макар и в книгата да са дадени оползотворими препоръки за голям брой заболявания, масовият читател би следвало да се отнесе сериозно към честите напомняния в случай на сериозно заболяване да търси квалифициран съвет от лекар-специалист. Впрочем, да прочете написаното тук е препоръчително за всеки медицински работник у нас, тъй като академичното ни образование не реагира с необходимата скорост, за да върви в крак със съвременния информационен поток. И, разбира се, всички хора, заети в сферата на храните, билките и комплексното природолечение, ще намерят в това ръководство детайлно изясняване на много от техните въпроси, дълго време чакали практическото си разрешаване!
Detect language » Bulgarian