Предговор-рецензия към книгата на д-р Дадамо "Хранене според генотипа" на изд. "Кибеа"

Уникалната комбинация от наследствени елементи в човешкия организъм, творчески реализирана в течение на всеки един индивидуален живот, е нещо абсолютно основно. Едва ли някой се съмнява в този научен факт, обаче повечето от нас все още пренебрегват практическите изводи, които следва да си направим по отношение съобразяването с тази животрептяща индивидуалност, във всички важни направления: избор на хранене и полезни добавки, физическа култура, психохигиена и професионална ориентация.

Но ето че един специалист с особено будна интелигентност го прави наистина - това е д-р Питър Дадамо, вече известен на българските читатели с поредица от книги за влиянието на кръвните групи. Много хора през последните години споделиха с мен, че са постигнали голямо подобрение от разнообразни болести и също така - прилив на повече енергия за пълноценен живот, следвайки предоставените им съвети. В същото време някои от тях изразиха несъвпадение на част от тези данни със собствения им опит. Нормално е всеки интелигентен човек да не възприема 1:1 всичко прочетено, а да го пречупва през своя светоглед. Включително и аз, установявайки около 90% съвпадения на практиката с твърденията в книгите на Дадамо, откривах и някои изключения, например случаи на вегетарианци от нулева група с добро приспособяване или на свръхиздръжливи физически притежатели на кръвна група А. Справедливо е да се отбележи, че и самият автор още тогава не претендираше за абсолютност на своите проучвания, а ги разлеждаше като динамично развиващи и допълващи се...

И ето че днес имаме щастието да се запознаем с новите плодове на това авангардно проучване. Освен кръвните групи, в снемането на генетичната своеобразност вече са включени още редица други признаци, и при това повечето от тях са лесно установими без специални изследвания. Логично това по-голямо прецизиране в изходните данни води и до увеличаване броя на базовите генетични категории - в случая до шест - както и до редица уточнения в препоръките. Лично на мен ми направи силно впечатление например присъствието на типа Изследовател: интересна генетична „мозайка”, с възможна принадлежност към коя да е от основните групи и същевременно - със силен афинитет към отрицателния Rh фактор. И също така - включването на общовалидни препоръки, редом с индивидуализираните. Защото всеки човек е една неповторима съвкупност от повтарящи се и неповторими качества, силни и слаби страни, за адекватното отношение към които са необходими преди всичко фактически проверени и разбираемо поднесени познания.

Благодарение на издателство „Кибеа”, д-р Дадамо осигурява и за нас основните информации по въпроса, както и ни дава важни насоки за тяхното оползотворяване във всекидневието. Препоръчвам на всички читатели да проявят онова малко първоначално търпение, което ще е необходимо, за да вникнат в основните идеи на тази (без преувеличение) брилянтна книга. По-нататък вече няма да е нужно да бъдат убеждавани, тъй като вместо автора ща заговорят фактите...
Detect language » Bulgarian