Интервю пред изд. "Хомо футурус"

Д-р Пашкулев, като човек, подробно запознат и с двете медицини, какво място бихте определили на всяка от тях в истинското здравеопазване на XXI век? Конвенционалната медицина е необходима, но крайно недостатъчна. За диагностика и лечение на редица спешни случаи, както и за поддържане на сърдечната и хормоналната дейност при напреднали заболявания – не можем да не признаем ползата от нейните методи. В същото време тя все още не разглежда профилактиката и лечението в единство и ето защо не може да въздейства сигурно върху заболеваемостта от основни групи здравни проблеми. Природолечението може първо, по безопасен начин да предпази от много болести; второ, да помогне при лечението – било самостоятелно, било в съчетание с конвенционални средства; и трето – да стабилизира резултатите от терапията, намалявайки риска от допълнителни усложнения. При леки простуди, нарушено храносмилане, нервновегетативни и др. нарушения винаги можем да разчитаме само на естествените форми на лечение, избягвайки страничните действия на медикаментите. В по-сложните случаи се налага взаимодействие, например инфарктът ще се лекува в болница, но при възстановяването му е препоръчително да се добавят диетични препоръки, билкови продукти, препоръки за правилно дишане и отпускане. Когато образованието както на лекарите, така и на учениците от горните класове се приведе в съответствие с тези принципи, хората ще бъдат правилно ориентирани за своето здраве. И тогава ще отпадне изкуственото разделение на “официални” и “алтернативни” методи – медицината на бъдещето ще бъде по-добра, само ако стане единна.
Много хора се чувстват объркани от разнородните препоръки на лекарите, а съществуват противоречия и вътре в “лагера” на природолечителите… Това се дължи на едностранчива информираност, на изкуствено конкурентно раздуване на различията между различните системи, а понякога – и на умишлено подвеждане от страна на лечители или пласьори на медицински и псевдомедицински артикули. Макар че някои могат да имат възможност за скъпи здравни услуги, другите също следва да притежават достатъчно добри варианти на разположение. Съставянето на комплексни и изпълними в домашни условия природолечебни програми следва да се превърне от изключение в правило за консултантите. Добре е, особено при сериозни заболявания,  пациентът се консултира с няколко вида специалисти, за да се уточнят диагнозата и начина на оптимално лечение. Всеки от лекуващите би трябвало да дава компетентното си мнение, но без да отрича методи, в които няма достатъчно познания и опит. Даже и след стабилизиране на състоянието /независимо дали с конвенционални средства, билки, иглотерапия или други методи/ лекуващият трябва да състави или да насочи към специалист за съставяне на стабилизираща здравето програма. Минималният набор от препоръки следва да включва правилно хранене, билкови продукти и добавки, телесни и дихателни упражнения, както и елементи на релаксация и психорегулация. Само чрез постоянство резултатите ще бъдат задържани и подобрението ще продължи.
Вашите препарати от билки и етерични масла са помогнали на много хора. Какви са техните предимства в сравнение с други, широко рекламирани природни продукти? 100-ова натуралност и щадяща технология, съхраняваща биологично активните съставки, освен това достъпни цени и възможност за индивидуализирани предписания. Въпреки интересните си хрумвания, народната медицина често допуска неоптимални начини за извличане, например пържене на билките в мазнина или поставяне на накиснатата суровина на слънце. Вносните природни продукти, от друга страна, не са по джоба на повечето българи. Мехлемите и течните екстракти по мои рецепти, произвеждани от "Веридия 21", осигуряват бързо действие и избор между различни възможности. Например при неврози с възбуда, безсъние и високо кръвно налягане се препоръчва “Релаксанал”, докато при депресивни неврози с отпадналост и ниско кръвно – “Пресотонин”; при изгаряния, херпеси, цепнатини и други повърхностни кожни проблеми е ефикасен мехлемът “Генерофит”, за по-дълбоко въздействие върху вените – "Герофит", а за подобряване кръвоснабдяването на костите, ставите, мускулите и нервите – “Ревулзофит”. Установихме, заедно с редица кабинети по китайска медицина, че последният препарат също така въздейства – вместо игли или мокси – за тонизиране на съответните биологично активни точки.
Вие сте медицински редактор и рецензент на много от кигите на издателство “Хомо футурус”. Как оценявате стратегическата ни линия за лекуване и самоусъвършенстване въз основа на природните методи и признаване на единството между телесно и духовно у човека? Това единство без съмнение стои в основата на един оптимален подход към здравето и на високия коефициент на полезно действие на всеки от нас /в най-общ смисъл/. И в медицината, и в психологията, и в духовните учения се лансират както повсеместно оползотворими и практически доказани препоръки, така и някои крайни, фанатизирани и даже опасни за хората твърдения. Радвам се да видя как определени издателства у нас, като “Хомо футурус”, правят успешни опити да отделят “сеното от плявата”. Това е и моят стремеж от много време: старая се да се информирам многостранно, а и да прилагам различни форми на природолечението, източни методи за саморазвитие, модерни психотерапевтични разработки, като например психодрамата. Наблюденията върху хора, които прилагат или са прилагали различни форми на лечение и усъвършенстване, също ми помагат за оформяне на достоверно мнение по тези въпроси.
Как би могъл всеки интересуващ се да получи съвет от Вас? В интернет сайта ми има както електронна поща, така и телефони за връзка, подробни информации за природните методи и т.н. Разбира се, ще отговарям на някои общозначими въпроси и чрез статии. Назрява и времето за провеждане на курсове и семинари, вероятно съвместно с организатори-съмишленици. Скоро се очаква да излезе новата ми книга, в която ще се разглеждат практическите аспекти на лечението с растителни средства – храни и хранителни добавки, подправки, билки, етерични масла, хомеопатични и др. препарати. Ще бъдат очертани реалистичните граници на комплексната фитотерапия, както и разширяването им чрез съчетаване с други природосъобразни методи.
Detect language » Bulgarian