www.psychology-bg.org. Дружество на психолозите в България. Устав, актуална информация, събития, конкурси.

http://mail.ipsyh.bas.bg/ipsych.  Сайт на Института по психология към БАН – най–големият национален център за фундаментални и приложни изследвания в областта на психологията.

www.psychology-bg.com. Разрастващ се сайт с богата психологическа информация – статии, тестове, консултации, връзки.

www.bpa–bg.org/BG.  Българска психиатрична асоциация (БПА). Редовни бюлетини, вкл. за събития с международно участие.

www.bapp–psycenter.hit.bg.  Българска асоциация по приложна психология.

www.animusassociation.org.  Фондация "Асоциация Анимус" – женска неправителствена организация, психотерапевтична и социална работа с хора, преживели насилие.

www.bapp–psycenter.hit.bg.  Българска асоциация по приложна психология. Индивидуална и групова психотерапия, консултиране, хипноза и хипнотерапия, арт–терапия, психоанализа, когнитивно–поведенческа терапия, организационна психология, обучителни курсове. Работи се с деца и възрастни.

www.borisminchev.info. Специализиран сайт на Борис Минчев. Файлове с повече от 3000 резюмета на статии по психология на развитието.

http://actinplay.cult.bg.  Уебсайт, посветен на действените и креативни подходи в индивидуалната и групова работа с хора. Ресурси, свързани с психодрама, плейбек, арт терапия, музикотерапия, както и информация за курсове и събития в тези области.

http://bah.hit.bg.  Българска асоциация по хипноза; дейност, устав, научни и етични принципи, публичен регистър на членовете.

www.nbu.bg.  Нов български университет – курсове съотв. по психологическо консултиране в училище и фамилна и брачна терапия, магистърски програми.НБУ съвместно с червената къща "Андрей Николов – магистърска програма за психосоциални практики": www.redhouse-sofia.org/bg/projects/c_ma_programme.html.

www.womenbg.org/bg.  Женски алианс за развитие (фондация ЖАР), работи с женски организации, неформални групи и личности за равни възможности с мъжете по отношение на права, отговорности, достъп до ресурси и вземане на решения в семейството и социалноикономическия живот.

http://web.need.bg/nsn.  Национален център по наркомании. Обучителна и квалификационна дейност.

www.e-therapybg.com. On–line психотерапевтичен кабинет, създаден, за да осигури на съвременния потребител терапевтична среда на анонимност, доверие и реални терапевтични сесии.

www.brains.hit.bg.  Принципи и методи за развитието на паметта и ползотворната подготовка за изпити.

www.psychologie.org.  Френска електронна енциклопедия по психология, издава CERPAM – Център за изследване и изучаване на мултимедийната и приложна психология.

http://psycline.org.  Сайт, издаван от Dr Armin Gunter – Германия, на английски език; чуждестранни списания по психология.

www.amatea.narod.ru.  Руски сайт на психологически център "Аматея"; речник, библиография, полезни връзки, консултации on–line.

http://www.psychology.ru.  Библиотека, форум, обучения, тестове, информация за организации – на руски език.

www.gordontraining.com.  Американски сайт, основан на методиките на д–р Thomas Gordon – хуманистичен психолог; тренинги за ефективни междуличностни отношения на работното място, в училище и в семейството; библиография.

www.actualisation.com.  Аналогичен канадски сайт, на френски и английски; тренинги, статии, библиография относно лидерството, екипната работа, междуличностните отношения, семейството.

www.alcoholics–anonymous.org.  Асоциация на анонимните алкохолици; www.footaddicts.org – Асоциация на анонимните пристрастени към храна; www.slaafws.org – Асоциацията на анонимните пристрастени към секса и емоционалната привързаност; www.gamblersanonymous.org – Асоциацията на анонимните комарджии; http://crapco.com/net/addict – Асоциацията на анонимните пристрастени към интернет. Виртуални общности с висока степен на анонимност, които чрез психологични игри, събеседване и споделяне на личен опит се борят с психични смущения, свързани с пристрастяването.

www.apa.org.  Американска психологическа асоциация. www.asgpp.org – американско общество за психотерапевтични и психодраматични групи.

http://psychodrama.org.  Интернационална асоциация на психодраматичните групи. С много координати и търсачка, спонсорирана от шведския Морено–институт. www.arsc.sunyit.edu/%7Ejoel/dev97/asgpp.html – връзки към различни ресурси по психодрама.

www.editmanager.co.uk.  Украински сайт за креативна психотерапия. www.mhf.org.uk – фондация за умствено здраве, с линкове.

www.boulimie.fr.  Сайт на Катрин Ерве, психолог и психотерапевт, работеща в областта на булимията. Причини, следствия и лечение. Форум, тест, на френски език.

www.aschange.org. Изкуство за социална промяна – международна програма за обучение и работа на артисти с деца и младежи в риск.

www.nbu.bg/psycho/index.htm.  Група за развитие на психоанализата в България и на Магистърската програма по клинична психология към НБУ.

http://actinplay.cult.bg.  Act-!N-Play – креативни подходи в индивидуалната и груповата работа. Ресурси, свързани с психодрамата, арттерапията, музикотерапията, информация за събития в тези области.

www.psy.bol.bg. Сайт на Иван Игов, консултации on-line, тестове, библиография.

www.bozhkova.dir.bg.  Сайт на д-р Елка Божкова, която практикува и провежда обучения по краткосрочна психотерапия.

www.forumpsy.com.  Ефективно общуване, психология на ежедневието, текстове, бибилиография, IT, FR.

www.selfhelpmagazine.com – психотерапия, междуличностни отношения, стрес, зависимости, статии, бибилиография по психология, EN.

www.psychology.net.  Сайтът може да бъде полезен за всички, които желаят да следят новостите в областта на психологията. Статии и връзки към електронните варианти на английски издания за психично здраве; на английски е.

www.psychology.org.  Вииртуална психологическа енциклопедия, описание на на различни психосоматични състояния, препоръки за лечение на зависимости, депресии, неврози, фобии. Интересни тестове за изледване на личността, на фленски.

http://psychology.net.ru.  Материали от научната и популярна психология, тестове, речник по психология, форум, на руски.

www.Lacan.com.  Изкуство и психоанализа, вдъхновени от идеите на френския психоаналитик Жак Лакан, EN.

www.gordontraining.com.  Сайт на д-р Томас Гордън, съвременен психолог от школата на хуманистичната психология, информация за тренинги и методи за ефективно общуване и оптимизиране на междуличностните отношения, библиография, EN.

www.holotropic.com.  Сайт на д-р Станислав Гроф, известен като създател на холотропната терапия, EN.

www.respirationconsciente.com.  Френски сайт, посветен на ребърдинг терапията, интересни връзки към подобни сайтове, библиография, дихателни упражнения, FR.

www.ifpnl.fr.  Френски институт по Невролингвистично програмиране – същност на НЛП, използвани методи и техники и практическото им приложение, FR.

www.adler-sfpi.net. Френско Дружество за индивидуална психотерапия (SFPI), чиято цел е разпрозстранение и развитие на идеите на Алфред Адлер, FR.

www.psychosynapses.org . Сайт на белгийската асоциация Synapses, чиято цел е приложение на гещалттерапията в различни области на живота, FR.

www.hpsy.ru . Сайт, посветен на екзистенциално-хуманистичната психология и нейното приложение, виртуален център за всички, които се интересуват от нейните идеи,информация и публикации, RU.

http://www.drogues.gouv.fr . Информация за последиците от употребата на психоактивните вещества. Тук можете да задавате въпроси по интересуващите ви проблеми, свързани с дрогите и зависимостите, FR, EN, ES.

www.dm.biocomputer.ru и www.lib.biocomputer.ru . На руски, съдържат материали за развитието на човека, личностното развитие и разкриване и развитие на скритите способности. Има стотици хиляди абонати.


 


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ - ОБЩА ДИРЕКТОРИЯ

Detect language » Bulgarian