www.websiteoutlook.com. Място за оценяване на уеб-сайтове. При желание за продажба сайтът може да бъде включен в секцията “For Sale”, всички тези услуги са безплатни.

www.bgbusiness.com.  Бизнес портал с много безплатно достъпни данни и услуги.

www.ikonomika.org. Блогът за икономика.

www.lex.bg.  Български правен портал. Разнообразни информации и връзки за вещи лица, съдилища, затвори, правни факултети, нормативни разпоредби, издания, уеб каталог и др.

www.market.bg.  Електронен търговски център с подробна информация за всички клиенти и партньори, тяхната дейност, стоки или услуги, коитo предлагат, подкрепени със снимки, данни, цени или оферти за тях, адреси и телефони за контакти.

www.nssi.bg.  Национален осигурителен институт - разгърнат сайт с много информация, опции за търсене, програми и др.

www.curia.europa.eu (на българлски). Съд на европейските общности; цялостно разяснение на структурата, функциите и дейността на съда, който се занимава с делата между институциите на Европейския съюз и членуващите в съюза държави.

www.echr.coe.int.  Европейския съд по правата на човека; цялостно разяснение на структурата, функциите и дейността на съда, които е зает с делата на гражданите по повод защитата на накърнени техни човешки права.

www.vks.bg.  Върховeн касационен съд, от където можете да правите справки за хода и резултатите от вашите дела пред тази инстанция.

www.sac.government.bg.  Върховeн административен съд, от където след кратка регистрация можете да правите справки за хода и резултатите от вашите дела пред тази инстанция.

www.court-bg.org.  Портална страница към съдебната структура на България; можете да се осведомите за механизмите на работа в съдилищата, за своите права и задължения, а също и да последвате препратка към необходимото ви съдилище от подробно представената карта на Съдебната власт.

www.vas.lex.bg.  Висш адвокатски съвет; пълен списък на правоспособните адвокати и адвокатските колегии в територията на България.

www.notary-chamber.org.  Нотариална камара; пълен списък на правоспособните нотариуси и нотариалните колегии в територията на България.

www.lex.bg.  Български законодателен портал, където можете да прегледате и да си изтеглите текстове на действащото законодателство или последния брой на “Държавен вестник”, а също да направите справка за името и координатите на адвокати,  нотариуси, прокуратура, затвор или съдилище.

www.registryagency.bg.  Агенция по вписванията; държавен регистър на регистрациите по БУЛСТАТ и собствеността на всички недвижими имоти, както и учредяваните върху тях вещни права; можете да направите електронна справка за състоянието на интересуващ ви имот, примерно, ако го купувате и искате да бъдете сигурни в качеството на продавач.

www.bgpetition.com Предоставя свободно пространство за петиции, отразяващи лични и обществени проблеми.


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ - ОБЩА ДИРЕКТОРИЯ