На 24.02.2023 г. (вторник вечерта), ще проведа лекция и беседа на тема актуални инфекции, имунитет и природосъобразни методи и средства. Повече инфо - на https://www.facebook.com/events/s/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%B8-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD/441372501435662/