Д-р ПашкулевЗДРАВЕЙТЕ! Радвам се на възможността да ви споделя моята визия* за медицината и други свързани с нея, жизнено важни направления на нашия живот.

 

Живот, който днес е често претрупан с какво ли не и чрез това ни изкушава да подценяваме действително важните за нас неща - здраве, вдъхновение, взаимоотношения... И нещо много важно - тяхното изясняване тук ще се опитам да се провежда компетентно и с искреност!

МОИТЕ КООРДИНАТИМедицината не се състои само от наука, бюрокрация и бизнес! Тя е също житейска и духовна мъдрост, изкуство, етика и призвание - защото:

1. ПрПриродаиродата помага на всички.
2. И вс
еки помага сам на себе си.
3. На трето място е лекарят.
4. Осъзнаването на важността на Природата поражда скромност.
5. Ос
ъзнаването на важността на собствения принос поражда отговорност.
6. Осъзнаването
на важността на лекаря поражда уважение.
7.
Това са трите качества, които балансират разбирането за медицината!
Нека да работим за медицина, в центъра на която да е Човекът!- Преди всичко - да не вреди!
Всеки диагностичен и лечебен метод има своята стойност. Все пак, на преден план е добре да излязат методи като правилно хранене и начин на живот, фитотерапия, ниско дозирани средства, физиотерапия, психотерапия и източна медицина.

- Цялостен подход! Здравето в широк смисъл включва и душевна хармония, многостранно разв
итие, взаимопомощ и грижа за околната среда. Това е една интегрална медицина, която си сътрудничи активно с другите конструктивни направления в живота. Все още е трудно обаче да се оцени по достойнство и се ширят разни форми на неразбиране.

- Индивидуален подход! Той се проявява чрез задълбочено изучаване на типологиите и отделяне н
а достатъчно време за всеки нуждаещ се, за да бъдат разбрани неговите уникални психофизиологични особености, според които се дават и препоръките.

- Здра
ве и знание за всички! Тук ще намерите общодостъпни консултации, природни продукти*, книги и редакции, както и солидни обеми напълно безплатни информации - директно тук и чрез препратки към други високополезни интернет адреси.

- Отвореност към сътрудничество! Не само с вече утвърдените партньори (главно производители на природни продукти, книгоиздателства, колеги - лекари и психолози, както и екоактивисти) - може да работим с всички, които споделят изброените принципи и ценности. Обадете се!

Вашите запитвания и предложения:
-
за кратки въпроси и отзиви
;
- за пациенти;
-
за сътрудничество с фирми;
- за социални проекти.*Тук не се предлага дистанционна търговия, моля обръщайте се към съответните фирми, търговски обекти и електронни магазини!